آخرین اخبار استان قزوین

۳۰۰۰ پدر؛ ۳۰۰۰ مادر؛ ۳۰۰۰ فرزندکنگره ملی 3000 شهید استان قزوین از 20 لغایت 24 آبان ماه در قزوین برگزارشد.