۱۴/محرّم/۱۴۴۶

-

۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شنبه

صبح قزوین اطلاعات گردشگری عمارت عالی قاپو
عمارت عالی قاپو

عمارت عالی قاپو

از بين هفت در ورودي به ارگ سلطنتي صفويان ، تنها در اصلي جنوبي كه به خيابان وميدان شاه باز مي شده و “عالي قاپو ” نام داشته به يادگار مانده است . اين  بنا نخست  در دوره شاه طهماسب ساخته  شده و در زمان شاه عباس اول به صورت كنوني تغيير شكل يافته است .بر پيشاني اين سردررفيع كه ۱۷ متر ارتفاع و قوسي تيزه دار دارد  ، كتيبه اي با كاشي معرق به خط ثلث جلي از عليرضا عباسي جلوه گر است كه بر فراز آن پنجره مشبك بزرگي از كاشي قرارگرفته است. بيش از دو گــوشوار بلند در طرفين سردر كه بر بالاي طاق نمايي واقع شده بنا را به ساختمان هاي همجوار پيوند مي داده است. سه رديف طاقنماي كشيده در هر طرف وجود دارد . لچكي هاي ايوان داراي كاشي كاري معرق با طرح گره بندي است و داخل ايوان از دو طرف دو سكوي بزرگ با ازاره سنگي خود نمايي مي كند . دو فيلپوش ايوان كه نيم گنبد بر روي آنها قرار گرفته نشان از مقرنس كاري در دوره هاي پيشين دارد كه متاسفانه از بين رفته است .  هشتي بزرگي كه پس از جلو خان سردر، قرار گرفته و داراي پلان هشت نگيني است  به كتيبه اي از نستعليق ممتاز و نقوش سحر انگيز ديواري مزين است . سقف هشتي مرتفع و از كاربندي و كاشي كاري برخوردار مي باشد. پلكان هاي واقع در هشتي به طبقه بالا كه جايگاه كوفتن نقاره بوده راه مي يابند . اين عمارت با شكوه در ابتداي خيابان ـ نخستين خيابان طراحي شده ايراني ـ قرار گرفته است.

 

 اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان