پایگاه خبری صبح قزوین

آخرین اخبار استان قزوین

جهادگران عرصه گمنامی

به همت بسیج جامعه زنان استان قزوین برای رفع نیازهای پزشکی مردم منطقه راه آهن قزوین تعدادی از پزشکان جهادی با حضور در مسجد سنجیده این منطقه به ارائه خدمات پزشکی رایگان به مردم اقدام کردند.