۰۹/رجب/۱۴۴۴

-

۱۴۰۱/۱۱/۱۱ سه شنبه

صبح قزوین اقتصادی

از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزار تومان اعلام شد

انتقادات مردم به وضعیت صنعت داخلی

وقتی وزیر صنعت صدای مردم را شنیده است

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور:

تیراژ خودرو کم شد /کیفیت خودرو در شان ملت ایران نیست

رییس هیات مدیره اصکابا خبر داد:

آخرین آمار اعزام به خارج نیروی کار ایرانی

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان