۰۹/رجب/۱۴۴۴

-

۱۴۰۱/۱۱/۱۱ سه شنبه

صبح قزوین اقتصادی

در پی نامه انتقادی طیب نیا، نعمت زاده، دهقان و دهقان به رئیس جمهور حامیان دولت خواستار شدند

برکناری ۴ وزیرمنتقد

با تصویب شورای اقتصاد

آب ۱۰ تا ۳۰ درصد گران شد

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان