۱۵/شعبان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۲/۱۲/۰۶ یکشنبه

صبح قزوین اخبار شهرستانها

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین خبر داد:

تشکیل اتحادیه تعاونی های تولید برای اولین بار در استان قزوین

با هدایت علمی ـ اجرایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛

برنامه جامع سلامت استان قزوین سرمشق اجرا در تمام استان های کشور شد

كارشناس مبارزه با بيماري هاي مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوين؛

كنترل بیماری تب مالت يكي از اولويت های مهم بهداشتی است

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان