۲۹/صفر/۱۴۴۴

-

۱۴۰۱/۰۷/۰۳ یکشنبه

صبح قزوین جستجورئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين خبر داد

توزیع هزار و ۸۰۰ تن میوه عید در استان

معاون حمل و نقل شهردار قزوين خبر داد؛

امكان دو طبقه كردن خيابان شهيدبابايي قزوين

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان