۱۹/صفر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۷/۰۴ یکشنبه

۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۱:۵۲

واکسیناسیون کرونا در قزوین سرعت گرفت

به گزارش صبح قزوین؛ واکسیناسیون کرونا در استان قزوین اکنون به ایستگاه سنین سال ۵۴ سال به قبل و اصناف مختلف رسیده است که اکنون در چهار مرکز جامع واکسیناسیون نمایشگاه بین الملل، دانشگاه فرهنگیان، بیمارستان ارتش و مدرسه عظیمیان در سطح شهر قزوین انجام می‌شود.

عکس: الیاس خزایی