۱۹/صفر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۷/۰۴ یکشنبه

۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۰۶:۵۶

واکسیناسیون کرونا در مرکز تجمیعی شماره ۲ سازمان بسیج جامعه پزشکی

تزریق واکسن کرونا در مرکز تجمیعی واکسیناسیون شماره ۲ سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه صاحب الامر(عج) انجام شد.