۱۴/صفر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۶/۳۰ سه شنبه

۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۰۳:۱۰

زشتی شهر؛ سنت نخ‌نمای هر دوره انتخابات

باز هم در آستانه انتخابات، کاندیداهای شورای شهر، شهر را زباله‌دانی تبدیل کردند.