۱۴/صفر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۶/۳۰ سه شنبه

۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۰۳:۰۳

جوانان دیار مینودری پیشتاز حفظ محیط زیست

به گزارش صبح‌قزوین؛ روز درختکاری بهانه ای شد تا جوانان دیار مینودری پا به رکاب شوند و با همراهی فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون محیط زیست مجلس در روستای مهدی آباد استان قزوین حاضر شده و درختانی با عشق و علاقه بکارند.