۱۴/صفر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۶/۳۰ سه شنبه

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰۱:۱۷

آخرین برگ‌ریزان پاییزی در دیار مینودری

به گزارش صبح قزوین؛ در آخرین روز آخرین ماه سومین فصل سال به سر می‌بریم و برگ ریزان پاییزی نمای زیباترین به دیار مینودری بخشیده است.