۲۲/ربيع الآخر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۹/۰۶ شنبه

۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۰:۴۹

برداشت خوشه‌های طلایی گندم از مزارع قزوین

در سال زراعی جاری بیش از ۱۵۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیرکشت گندم رفته است که از این میزان ۴۹ هزار هکتار گندم آبی و ۱۰۶ هزار هکتار گندم دیم است. امسال بیش از ۳۳۰ هزار تن محصول از اراضی کشاورزی برداشت می‌شود که از این میزان گندم تولیدی پیش‌بینی می‌شود افزون بر ۲۲۰ هزار تن بصورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شود.