۱۰/محرّم/۱۴۴۶

-

۱۴۰۳/۰۴/۲۶ سه شنبه

صبح قزوین آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری تاکستان
کد خبر: ۳۶۵۷۴۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۸/۲۱ ساعت: ۱۱:۵۳ ↗ لینک کوتاه

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری تاکستان

شهرداري تاكستان در نظردارد به استناد بند ((۴)) مصوبه شماره ((۱۷۸)) شوراي اسلامی شهر  اجراي پروژه  به شرح زير را ازطريق مناقصه عمومي  به پيمانكاران واجد شرايط وصلاحیت  واگذارنمايد .

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری تاکستان

تاریخ : 1402/08/13

شماره:    1402/3/9/5383 


 


آگهی تجدید مناقصه عمومی

 

شهرداري تاكستان در نظردارد به استناد بند ((4)) مصوبه شماره ((178)) شوراي اسلامی شهر  اجراي پروژه  به شرح زير را ازطريق مناقصه عمومي  به پيمانكاران واجد شرايط وصلاحیت  واگذارنمايد .

.موضوع مناقصه :

  • پروژه عمرانی پارک بانوان شهر تاکستان -   با برآورد اولیه بمبلغ کل 000/000/900/21  ریال  بمدت 2 ماه شمسی.

از متقاضيان شرکت درمناقصه دعوت می شود ،پس از انتشار آگهی جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران  ) به آدرس   www.setadiran.ir  مراجعه نمایند

مشخصات و توضيحات:

  • کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت فایل اسناد ، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ، ارسال پیشنهاد قیمت ، انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکات ، اعلام به برنده و ... در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می باشد .
  • شرکت کنندگان می بایست تا ساعت و تاریخ مشخص شده در اسناد پاکات الف- و ب و پیشنهاد قیمت خود را در سامانه ثبت و بارگذاری و اصل پاکت الف را نیز تا مهلت معین شده به دبیرخانه شهرداری تاکستان تحویل نماید.
  • پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

 شركت كنندگان مبلغ 000/000/095/1 ريال به عنوان سپرده بصورت نقدي به شماره حساب سپرده IR370610000000100801228486  شهرداري تاكستان نزد بانك شهر  واريز ياضمانت نامه بانكي در وجه شهرداري تهيه ومدارك را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

 

 

                                                                                                                                                                کیوان رحمانی

                                                                                                                                                                شهردار تاکستان

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان