۱۰/محرّم/۱۴۴۶

-

۱۴۰۳/۰۴/۲۶ سه شنبه

صبح قزوین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین
کد خبر: ۳۶۵۶۵۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۷/۲۹ ساعت: ۱۱:۲۸ ↗ لینک کوتاه

آگهی مناقصه؛

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قزوين در نظر دارد پروژه‌ های ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطلاعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین


اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

آگهي مناقصه عمومي

رديف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد (ريال)

مبلغ تضمين (ريال)

حداقل صلاحيت مورد نياز

مبنای برآورد

شماره مناقصه

نوع مناقصه

1

احداث راهدارخانه محور قزوین الموت تنکابن (کیلومتر 22)

923/310/783/104

000/000/240/5

رتبه 5 ساختمان و ابنیه

بر اساس بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 04/05/1396 موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع(فهرست بهای ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی و توزیع نیروی الکتریکی برق 1402)

۲۰۰۲۰۰۱۳۱۶۰۰۰۰62

تجدید-دومرحله ای

2

احداث سوله ماشین آلات و بهسازی راهدارخانه مرکزی الموت

007/142/980/53

000/000/700/2

رتبه 5 ساختمان و ابنیه

بر اساس بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 04/05/1396 موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع(فهرست بهای ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی 1402)

۲۰۰۲۰۰۱۳۱۶۰۰۰۰63

تجدید-دومرحله ای

3

تخریب سازه عوارضی 1 و 2 و 3 و احداث دسترسی ها

755/757/012/361

000/000/921/15

رتبه 5 راه و ترابری

بخشنامه شماره 65637/100 مورخ 14/08/1391 موضوع فهرست بهای تجمیع شده راه، راه آهن و باند فرودگاه 1402

۲۰۰۲۰۰۱۳۱۶۰۰۰۰64

دومرحله ای

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قزوين در نظر دارد  پروژه‌ های ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطلاعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صلاحيت  واگذار نمايد.

  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاريخ 29/07/1402 لغایت 04/08/1402
  • کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سایت setadiran.ir انجام خواهد شد.
  • آخرين مهلت ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13:00 یکشنبه مورخ 21/08/1402
  • تاريخ جلسه بازگشائي پاكات پيشنهاد در روز دوشنبه مورخ 22/08/1402 راس ساعت 9 صبح می باشد.
  • ارسال پاکت الف (اصل تضامین شرکت در مناقصه) به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین (دبیرخانه ساختمان شماره1) الزامی است.
  • ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطلاع پيمانكاران خواهد رسيد.
  • مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33659499-028 و یا به آدرس قزوین- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حکیم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین اداره پیمان ورسیدگی مراجعه نمایند.
  • اطلاعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه ) (setadiran.ir در استان قزوین 02833241067 و مرکز تماس 02127313131میباشد.

 

 

 

                                                                                                                                                                                              اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قزوين                                                                       

                                                                                                                                                                    آگهي نوبت اول 29/07/1402                                    آگهي نوبت دوم  30/07/1402            

                                                                                                                                                                                                  مقام تأييد كننده : جواد حق لطفی – مدیر كل                            

 

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان