۲۳/ربيع الآخر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۹/۰۷ یکشنبه

صبح قزوین س: اگر کسى نماز خود را اشتباه بخواند آيا لازم است به او اطلاع بدهيم؟
کد خبر: ۲۵۸۸ تاریخ انتشار: // ساعت: : ↗ لینک کوتاه

اعلام اشتباه نماز ديگران

س: اگر کسى نماز خود را اشتباه بخواند آيا لازم است به او اطلاع بدهيم؟

س: اگر کسى نماز خود را اشتباه بخواند آيا لازم است به او اطلاع بدهيم؟
س: اگر کسى نماز خود را اشتباه بخواند آيا لازم است به او اطلاع بدهيم؟ ج) در اين مورد چيزى بر شما واجب نيست مگر اين که اشتباه ناشى از جهل او به حکم باشد که در اين صورت احوط ارشاد و راهنمايى وى است.

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان