۱۳/جمادى الآخر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۱۰/۲۶ یکشنبه

صبح قزوین كاربرد موسيقي در مداواي بيماري هاي سرطان کودکان
کد خبر: ۲۵۵۸۳ تاریخ انتشار: // ساعت: : ↗ لینک کوتاه

موسيقي درماني به مفهوم معالجه ي كلي كودك نيست؛

كاربرد موسيقي در مداواي بيماري هاي سرطان کودکان

موسيقي درماني شيوه اي است كه به موجب آن از موسيقي جهت تقويت روحيه ي فرد بيمار در طول درمان استفاده مي شود.

كاربرد موسيقي در مداواي بيماري هاي سرطان کودکان
صبح قزوین؛ به كار گیری موسيقي درماني به مفهوم معالجه ي كلي كودك نيست، بلكه موسيقي می تواند عامل درخوري براي نمايش احساسات و آساني مداوا در مريض به شمار آيد و از دشواري هاي وی در طي معالجه بكاهد.
موسيقي درماني شيوه اي است كه به موجب آن از موسيقي جهت تقويت روحيه ي فرد بيمار در طول درمان استفاده مي شود.
ضمناً در قوت بخشيدن به روحيه ي بيماراني كه بر اثر معالجات، با عوارضي همانند افسرده دلي رو به رو مي شوند، اثر بخش خواهد بود.
موسيقي يك وسيله ي درماني است ابوالفضل امیر دیوانی محقق و نویسنده در گفت و گو با خبرنگار صبح قزوین در خصوص كاربرد موسيقي در مداواي بيماريهاي سرطان كودكان اظهارداشت: موسيقي، آدميان را در ايجاد ارتباط و تطابق توانا مي سازد.
موسيقي دل نشين، ابزاري جهت روان درماني است .
  1   وی افزود: بيماري كه قادرنيست يا نمي خواهد پندارهايش را به زبان آورد، هنگامي كه همراه پزشك خويش به موسيقي گوش مي دهد، حس مي كند كه رابطه ي ويژه اي بين وي و پزشك پديد آمده و سرانجام ترغيب مي شود كه انديشه ها و احساساتش را بيان کند.
امیردیوانی ادامه داد: احساسات را مي توان از راه سرايش شعري يا نواختن سازي اظهار نمود .
در مورد كودكان، موسيقي براي نشان دادن ترديد، خشم و بيم از مجازات و يا پرسش از مفهوم زندگي، پذيرفته تر از گفتار است .
موسيقي بستر تجديد خاطرات گذشته این محقق و نویسنده تصریح کرد: موسيقي به تجديد خاطرات گذشته و پناه بردن به تخيلات کمک مي كند.
حتی افكار بيمار در حال اغما را به جاهايي كه دوست دارد، هدايت مي نمايد.
در عين حال، موسيقي درماني با ايجاد و دگرگوني در محيط به كودكان کمک مي كند .
  baby_music   امیردیوانی با بیان این که خواندن آوازهايي كه در خانه يا آموزشگاه آموخته اند، ممكن است احساس در منزل يا در مدرسه بودن را در کودک ایجاد کند افزود: اين امر به كودك كمك مي كند كه به رغم بستري بودن، احساس جداماندگي از ياران و نيز هراس از مرض، خودش احساس خشنودي و ايمني نمايد.
وی اظهار داشت: اغلب كارشناسان موسيقي درماني، كودكان را به افزودن واژه هاي جديد به يك آواز قديمي تشويق مي كنند .
امیردیوانی اضافه کرد: به همین منظور، كارشناسان موسيقي درماني از کودکان در زمينه ي تجربه هایشان در بيمارستان سؤال مي كنند و پاسخ آنها را به آواز مي افزايد.
به اين واسطه، آوازي تازه به وجود مي آيد كه سبب تقويت نيروي ابتكاركودكانه مي شود .
این محقق و نویسنده خاطرنشان کرد: سازنده بودن به ابن معنی است که به كودك امكان فعال شدن مجدد داده مي شود و او عوض اين كه فقط يك بيمار بردبار و پايدار باشد، با خواندن آواز دسته جمعي، قادر به ايجاد ارتباط در بخش و نيز خانواده اش مي شود و از انزوا در مي آيد.
  103_1203_(Large)-260x242   وی افزود: اين ارتباط به كودكِ تحت شيمي درماني کمک مي كند كه پی برد تنها خودش بي مو نيست.
امیردیوانی بیان داشت: امكان دارد كردار ناصحيح در خانواده، سبب كودكي منزوي و رها شده شود.
احتمال دارد اين مشكلات با موسيقي درماني دسته جمعي کاهش يابد.
وی خاطرنشان کرد: سهيم شدن در تجربه هاي موسيقيايي، كودك را به ارتباط گفتاري بهتر تشويق مي نمايد؛ كاري كه خانواده اش نمي توانند وقت زيادي را صرف آن كنند.
ممكن است برنامه ي مرتب موسيقي درماني، برخي از اين كمبودها را جبران كند.
كودك، عواطف و انديشه هايش را با آواز خواني نمايان مي کند امیردیوانی تصریح کرد: كودك، عواطف و انديشه هايش را با آواز خواني نمايان مي کند.
موسيقي به منظور كاستن ترس، زدودن رنج، خشم و نگراني و هم چنين كنارآمدن با بيماري مورد استفاده قرار می گیرد.
  l2   این محقق و نویسنده در خصوص اهمیت موسيقي درماني اظهار داشت: موسیقی درمانی مي تواند يك فعاليت رواني – درماني باشد.
كارشناس موسيقي درماني از سازهاي گوناگون استفاده می کند و كودك از طريق بيان غيركلامي مي آموزد چه زمانی اطلاعات مختلف و احساسات ناخودآگاهش را مهار نمايد.
وی افزود: چنان چه كودك و متخصصان بكوشند آن چه را كه رخ نموده است، بر زبان جاري سازند، كودك به درك احساساتش توانا مي شود.
مفهوم عملي موسيقي درماني در محيط بيمارستان امیردیوانی در پاسخ به اینکه آيا اين دانش نوين كه از آن اطلاعات فراواني نداريم در مداواهاي متداول دخالت خواهد كرد اظهارداشت: كارشناسان موسيقي درماني بعد از گذشت چند روز از تشخيص سرطان كودك و آگاه شدن والدينش، ضمن معرفی خود، امكانات و مقاصد درماني را براي شان توصيف مي كند.
احساس آزادي درانتخاب موسيقي درماني براي كودك اهميت دارد وی ادامه داد: طبق نظر کارشناسان موسیقی درمانی، احساس آزادي درانتخاب موسيقي درماني براي كودك اهميت دارد.
امكان دارد کودک موسيقي ضبط شده يا موسيقي زنده را، كه در محل به وسيله ي خود كودكان اجرا مي شود، انتخاب کند.
امیردیوانی خاطرنشان می کند: كودكان مختارند در اتاق موسيقي به كارشناس بپيوندند و يا در اتاق خويش به موسيقي گوش دهند.
همچنین ممكن است موسيقي در اتاق خاص، پرسر و صدا و مهيج باشد، اما اين نوع موسيقي نبايد باعث آزار سایرین شود.
 

mus1[1]

  وی با اشاره به اینکه اجراهاي گروهي، طرفداران زيادي دارد گفت: گاهی پرستاران و والدین در اين نوع كنسرت ها شركت می کنند؛ البته صحبت و درد دل هاي كودكانه در جمع بيان نمي شود.
این محقق و نویسنده افزود: متخصصان در جلسات هفتگي شان برحسب اطلاعاتي كه كارشناس موسيقي درماني در مورد هر كدام از كودكان بيمار به آنها مي دهند، راه كارهاي درماني را انتخاب مي كنند .
  bio-bt-145-2   امیردیوانی بیان داشت: برخي از متخصصان متعقدند كه بيمار بايد بتدریج و در پي سپري نمودن يك رشته درمان هاي رواني، در جريان بيماري قرار گيرد؛ جنبه هاي مختلف موسيقي، امكان دست يابي به سطوح بالاي هشياري را فراهم مي کند.
امكان دارد موسيقي، بيان گر احساسات ژرف، پنهان و آشكار باشد .
وی با بیان اینکه نگراني از جان سپاري، بلافاصله بيان نمی شود گفت: كودك براي دمسازشدن با غم و اندوه، ممكن است در يك نمايش، عروسكي را بكُشد و يا آوازي راجع به نابوديِ همه چيز سر دهد .
موسيقي درماني قادر نيست بيم حاصل از مرگ را از بین ببرد امیردیوانی خاطرنشان می کند: ممکن است نوجواني آوازي را انتخاب کند كه موضوع اصلي آن مرگ باشد؛ موسيقي درماني قادر نيست بيم حاصل از مرگ را از بین ببرد.
 

baby_music_3

وی در پایان اظهارداشت: نقش كارشناسان موسيقي درماني کمک نمودن به بيمار و پدر و مادرش به قصد گذشتن از مرحله ي تشويش و دلواپسي است؛ بسیار مهم است كه در بيان مسايل مربوط به مرگ، هييچ اجباري در كار نباشد.
هنگامي كه سخن از تسلاي بيمار درمانده است، موسيقي به وي آرامش مي دهد.
انتهای پیام/3007/خ

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان