۱۹/صفر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۷/۰۴ یکشنبه

صبح قزوین استان قزوين ۹۳۵ هزار هكتار اراضي ملي دارد
استان قزوين ۹۳۵ هزار هكتار اراضي ملي دارد
کد خبر: ۲۱۵۱ تاریخ انتشار: // ساعت: : ↗ لینک کوتاه

مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري:

استان قزوين ۹۳۵ هزار هكتار اراضي ملي دارد

چگینی گفت: اراضي منابع طبيعي متعلق به عموم مردم است و به نوعي همه از آن بهره مند مي شوند و نبايد مسير اكوسيستم را به تاخير بيندازيم.

به گزارش صبح قزوين، چگيني مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري گفت: در استان قزوين وسعتي برابر 935 هزار هكتار اراضي ملي دارد كه 853 هزار هكتار مراتع، 28 هزار و 950 هكتار جنگل، 29هزار و 151 هكتار بيابان را شامل مي شود.
چگيني اظهار كرد: با توجه به شرايط آب و هوايي در استان قزوين گونه هاي متفاوتي از گونه هاي جنگلي ارس، بلوط، بارانك و زالزالك وحشي داريم و هرچه به سمت طارم با آب و هواي گرم تر مي رويم گونه ها متفاوت است.
وي در خصوص عمليات آبخيز داري بيان كرد: در مرحله اول براي عمليات آبخيزداري بايد مطالعات توجيهي و بعد از آن مطالعات تمثيلي اجرايي صورت مي گيرد و در آن پروژه هايي با توجه به پتانسيل عرصه ها مطالعه مي شود كه بعد از تصويب مي توان طرح را به اجرا در آورد.
وي در انتها افزود: اراضي منابع طبيعي متعلق به عموم مردم است و به نوعي همه از آن بهره مند مي شوند.
اگر آتش سوزي صورت گيرد مراتع زيادي از بين مي رود و باعث مي شود تا مسير اكوسيستم به تاخير بيافتد.
سلاجقه رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيز داري كشور اعلام كرد: هر 5 سال يك ميليون از سطح مراتع و جنگل هاي كشور تخريب مي شود.
وي اشاره كرد: متاسفانه در كشور به طور ميانگين در سال هدر رفت خاك 16.
7 تن در هكتار است كه عدد مناسبي نيست.
سالانه 200 هزار هكتار از خاك هاي مرغوب ايران به بيابان تبديل مي شود اگر تخريب خاك در كشور با همين روند ادامه پيدا كند تا 30 سال آينده بخش زيادي از زمين هاي حاصلخيز كشور نابود مي شوند.
در كنار اين تخريب ها چراي بي موقع و زود هنگام دام ها را مي توان از عوامل تخريب مراتع دانست به طوري كه هم اكنون در استان قزوين تعداد دام هاي تعليف شده 2 برابر ظرفيت مراتع است.
اگر يك سانتي متر از خاك تخريب شود 800-700 سال نياز دارد كه مجدداً احيا شود.
سالانه 30 هزار از اراضي ملي استان قزوين در حال تخريب و تصرف است.
بر هم خوردن بافت، از بين رفتن گياهان مرتع، فرسايش خاك و نابودي اراضي ملي را مي توان از عوامل تخريب و تصرف دانست.
15 اسفند ماه تا 21 اسفند هفته منابع طبيعي انتخاب شده است و به اميد روزي كه تخريبي در منابع طبيعي صورت نگيرد منابع طبيعي به وجود آورنده آب وخاك است و از بين رفتن آن يعني مردن ما.
.
.
انتهاي پيام/3003

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین