۲۱/شعبان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شنبه

۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱۲:۵۷

فیلم | سد نهب؛ بزرگترین سد مخزنی استان قزوین

↗ لینک کوتاه

به گزارش صبح قزوین، سد نهب به عنوان بزرگترین سد مخزنی استان قزوین در سال 1399 افتتاح شد. این سد ۴۶ متر ارتفاع دارد و طول تاج آن ۲ هزار و ۱۵۶ متر بوده و ۱۲۰ میلیون مترمکعب حجم مخزن آن است.سد نهب با هدف تخصیص سالانه آب به میزان ۱۱۰ میلیون مترمکعب در سال به تفکیک ۸۰ میلیون مترمکعب حقابه کشاورزی، ۲۵ میلیون مترمکعب تغذیه مصنوعی و پنج میلیون مترمکعب نیاز زیست محیطی با سرمایه‌گذاری ۴۶۵ میلیارد تومان افتتاح شده است.

این سد همچنین با هدف کنترل سیلاب‌های رودخانه خر رود، تغذیه مصنوعی و تأمین سالانه آب برای مصارف ۳۶ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست تکمیل شده و نقش مهمی در توسعه پایدار استان و بهبود وضعیت اشتغال منطقه دارد.با بهره برداری از سد نهب و تنظیم آب مورد نیاز کشاورزی و رعایت الگوی کشت، برداشت حدود ۹۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کاهش خواهد یافت.

شبکه مدرن آبیاری در اراضی کشاورزی پایاب سد نهب نیز به منظور بهره برداری بهینه از ۸۰ میلیون مترمکعب از آب تنظیمی این سد و تأمین نیاز ۳۶ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی تلفیقی و ارتقا راندمان استفاده از آب به طور ۲۵ کیلومتر طراحی شده که ۱۷ کیلومتر آن ساخته و اجرا شده است.