۱۵/صفر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۶/۳۱ چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰۳:۳۲

اطعام غدیر، مصداق بارز محبت علـوی

با اطعام در روز عید غدیر، شهر را از محبت علوی پر کنیم