۱۶/صفر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۷/۰۱ پنجشنبه

۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۰۲:۳۵

شعارها و وعده‌های انتخاباتی فقط برای مردم!

به گزارش صبح‌قزوین؛ معاون اول رئیس جمهوری در دوران مناظرات انتخاباتی به گونه ای از مقابله با فساد و تخلف صحبت می‌کرد که گویا خط قرمز بودن فساد فقط برای مردم است و شامل نزدیکان وی و دولتمردان نمی‌شود.