۱۴/صفر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۶/۳۰ سه شنبه

۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۲:۲۸

افزایش خدمات سلامت به بیماران قلبی در بیمارستان آبیک

بيمارستان شهدای شهرستان آبیک جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات بيمارستاني، افزايش ميزان رضايتمندي بيماران سرپایی و بستری، دستگاه اکوی قلب با تعرفه دولتی را راه‌اندازی کرد.