۱۶/ربيع الأول/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۷/۳۰ جمعه

۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰۲:۰۷

آيا از ماده مخدر گل چيزى مي‌دانيد؟

آيا مي‌دانيد ماده مخدر گل يكى از خطرناكترين مخدرهاى موجود است؟
در اين موشن گرافيك ببينيد.