۲۲/ربيع الآخر/۱۴۴۳

-

۱۴۰۰/۰۹/۰۶ شنبه

۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰۷:۱۵

موشن كميك مدافعان سلامت

 

برگرفته از مجموعه خاطرات "منطقه قرمز"
نوشته حجت الاسلام علي مهديان

توليد مركز متناي سازمان فضاي مجازي بسيج

در تقدير از مجاهدتهاي روحانيون انقلابي در صف مقدم مبارزه با كرونا و حضور در بخش قرنطينه بيماران كرونايي