۲۱/شعبان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شنبه

۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ۱۲:۰۰

مجموعه «حرف تا عمل» قسمت دوم، ایجاد شغل و حل مشکل بیکاری