۲۱/شعبان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شنبه

۱۳۹۴/۰۹/۰۹ ۱۲:۰۰

نامه دوم مقام معظم رهبری به جوانان کشورهای غربی

دوم مقام معظم رهبر