پایگاه خبری صبح قزوین

آخرین اخبار استان قزوین

یادداشت و مقالات


چند نکته

سوالات بی پاسخ سریال «تنهایی لیلا»

ظاهرا این سریال بر اساس سیاست غالب رسانه ملی می خواهد بگوید: سبک زندگی معنوی پسر برای دختری که در خانواده ای مادی، بی ایمان و پوچ گرا بسیار جذاب و رویایی است و این خلا معنوی که در زندگی خود داشته او را به سوی زندگی پسر که بی تکلف و معنوی است می کشاند.


یادداشت

تحقیر روستاییان؛ حاصل امتداد اشرافیت درفتنۀ ۸۸

مطالبۀ مردم از آقای هاشمی رفسنجانی این است که سیاست ها و برنامه های کاری دولت ایشان در دوران پس از جنگ چه چالش ها و پیامدهایی برای روستا و روستاییان به ارمغان آورده است؟ به راستی کابینه دولت هاشمی که غالباً از فارغ التحصیلان دانشگاههای آمریکا تشکیل گردید چه رویکردی برای فرهنگ و اقتصاد کشور به ارمغان آورده است؟


یادداشت/

کمرنگ شدن اخلاق حرفه ای در ورزش/ اخلاق رایج در ورزش انعکاسی بر جامعه محسوب می شود

ورزش در مواردی به عنوان ستونی برای محکم کردن وحدت ملی و اجتماعی جوامع به شمار می رود و اخلاق رایج در آن انعکاسی بر جامعه محسوب می شود.