سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : 40 سالگی انقلالب
 انقلاب ما 7هزار برابر آنچه در طول تاریخ ایران رخ داده، دستاورد داشته است

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:

انقلاب ما 7هزار برابر آنچه در طول تاریخ ایران رخ داده، دستاورد داشته است

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: انقلاب ما در حوزه‌های به دستاوردهایی دست پیدا کرده که قابل مقایسه با هیچ دورانی در طول تاریخ ایران نیست، ۷هزار برابر آنچه در طول تاریخ اتفاق افتاده در طی ۴۰ سال انجام شد.