چهار شنبه 26 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : 13 آبلان
شورای هماهنگی از حضور مردم قزوین در مراسم ۱۳ آبان تشکر کرد

با صدوربیانیه‌ای؛

شورای هماهنگی از حضور مردم قزوین در مراسم ۱۳ آبان تشکر کرد

در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین آمده است، تـظاهـرات ۱۳ آبـان امسـال فـریـاد چهـل ســالۀ بـی اعتـمادی ملـت ایـران بر ســر آمـریـکا بود.