جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ️ رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان
کشف بیش از 6 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان خبرداد:

کشف بیش از 6 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان از کشف 6 کیلو و 880 گرم تریاک با دستگيري دو سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
 20 کیلوگرم موادمخدر در قزوین کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان:

20 کیلوگرم موادمخدر در قزوین کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 20 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک با دستگيري دو سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
8کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

️ رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان:

8کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

️ رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 8 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک در یک عملیات پلیسی در قزوین خبر داد.

seperator
کشف کیسه برنج با 13کيلوگرم تریاک در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان اعلام کرد:

کشف کیسه برنج با 13کيلوگرم تریاک در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 13 کیلوگرم تریاک و دستگيري یک سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.