جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : یود واریزی
مهلت ۴روزه مردم برای واریز مانده سهام عدالت

گزارش؛

مهلت ۴روزه مردم برای واریز مانده سهام عدالت

مهلت تسویه مانده بدهی اقساط سهام عدالت ۴ روز دیگر به پایان می رسد و در صورتی که مانده بدهی اقساط سهام عدالت تسویه نشود، مشمولان طرح سهام عدالت مالک ان نخواهند بود.