یکشبه 28 آبان 1396
مشاهده کلمات کلیدی : یدالله جوانی
اتمام حجت با آمریکا

یادداشت؛

اتمام حجت با آمریکا

اگر قرار است تحریم برداشته نشود و حتی تشدید شود، خلاف آن دلایلی است که باعث شده است ایران در مسیر مذاکرات به برجام رسیده و بر مبنای آن متعهد شود.