چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : یارانه متولدین97
یارانه متولدین 97 پرداخت می‌شود

محسنی‌بندپی:

یارانه متولدین 97 پرداخت می‌شود

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:دولت یارانه‌ متولدین سال 97را حذف نکرده است.