یکشبه 31 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : یااداشت
حرف‌هایی که باید می‌زدید و عکس‌هایی که نباید می‌گرفتید

یادداشت؛

حرف‌هایی که باید می‌زدید و عکس‌هایی که نباید می‌گرفتید

واقعا چه ایرادی دارد که مجلس قبل از شروع هر دوره، کلاس های خاصی اندر باب رفتارهای صحیح دیپلماتیک برای این نو رسیده ها ( بخوانید تازه واردها به مجلس) بگذارد تا اینگونه آبروی یک ملت بازیچه خامی چند نماینده نشود؟