یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گونه های جانوری قزوین
مشکل اعتبار برای برنامه‌های کاربردی نداریم/ ۷ هزار پست خالی در سازمان محیط زیست

معاون توسعه و منابع انسانی محیط زیست کشور:

مشکل اعتبار برای برنامه‌های کاربردی نداریم/ ۷ هزار پست خالی در سازمان محیط زیست

معاون توسعه و منابع انسانی محیط زیست کشور با اشاره به 7 هزار پست خالی، گفت: در صورت ارائه طرح‌های مناسب، مشکل اعتبار برنامه های کاربردی وجود ندارد.