پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گوشی‌های قاچاق
چه زمانی ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه مسافری پایان می یابد؟

گزارشی از برزمین ماندن آخرین بخش طرح رجیستری؛

چه زمانی ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه مسافری پایان می یابد؟

قرار بود پس از اتصال سیستم‌ ناجا و گمرک برای احراز اصالت پاسپورت‌، ثبت گوشی‌ قاچاق در سامانه مسافری متوقف شود اما اجرای این طرح در نیمه مهرماه،یک هفته با هدف تامین کالا در بازار به تعویق افتاد ولی همچنان خبری از اجرای آن نیست.