جمعه 26 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گوشت غیرقابل مصرف
حذف 322کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف از چرخه مصرف عزاداران

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین اعلام کرد:

حذف 322کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف از چرخه مصرف عزاداران

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین از حذف 322کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف از چرخه مصرف عزاداران حسینی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبرداد.

seperator
195 تن گوشت غیر قابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج شد

رئیس اداره نظارت بر بهداشت دامپزشکی استان قزوین:

195 تن گوشت غیر قابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج شد

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: یکصد و نود و پنج تن گوشت غیر قابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج شد.