یکشبه 29 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : گورخخواب
هنوز نمرده‌ایم که امثال اصغر فرهادی پرچمدار حمایت از مستضعفین شوند!

پشت‌پرده نامه کارگردان عاشق اسکار به روحانی

هنوز نمرده‌ایم که امثال اصغر فرهادی پرچمدار حمایت از مستضعفین شوند!

هنوز نسل انقلاب و دلسوزان واقعی کشور ریشه کن نشده اند که امثال اصغر فرهادی پرچم حمایت از گورخواب ها و در حالت کلی، مستضعفین و محرومین را به دست بگیرند.