سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گلیم بافی
حیات هنر اصیل گلیم‌بافی در گرو حمایت اقتصادی مسئولین

بانوی گلیم باف قزوینی عنوان کرد

حیات هنر اصیل گلیم‌بافی در گرو حمایت اقتصادی مسئولین

بانوی گلیم باف قزوینی با تاکید بر لزوم حمایت مالی مسئولین از هنر اصیل گلیم بافی گفت: در این هنر سابقه 10 ساله دارم.