دو شنبه 25 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گلیم
 گليم منطقه الموت شماره استاندارد ملی دریافت کرد

در اجلاس کمیته ملی سازمان استاندارد ایران؛

گليم منطقه الموت شماره استاندارد ملی دریافت کرد

ویژگی‌های رشته بومي و اصيل گليم الموت موفق به دريافت شماره استاندارد ملي شد.

seperator
سه شهر ایران ثبت جهانی شدند

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی:

سه شهر ایران ثبت جهانی شدند

بهمن نامور مطلق اعلام کرد: شورای جهانی صنایع‌ دستی با ثبت جهانی سه شهر صنایع دستی ایران موافقت کرد.