پنج شنبه 3 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : گفتگو مستقیم
رئیس جمهور دوشنبه شب با مردم سخن‌ می‌گوید

بعد از خبر 21 شبکه اول سیما؛

رئیس جمهور دوشنبه شب با مردم سخن‌ می‌گوید

رئیس جمهور دوشنبه شب پس از خبر 21 شبکه اول سیما به طور مستقیم با مردم صحبت خواهد کرد.