دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گفتمان سیاسی
 تهدیدات ترامپ یک بلوف سیاسی است/ دولتمردان در مقابل غربی‌ها مواضع عملیاتی داشته باشند

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

تهدیدات ترامپ یک بلوف سیاسی است/ دولتمردان در مقابل غربی‌ها مواضع عملیاتی داشته باشند

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه تهدیدات ترامپ بیشتر یک بلوف سیاسی است، گفت: دولتمردان باید مواضعی اتخاذ کنند که هم بازدارنده و هم عملیاتی باشد.