شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گفتمان دینی
برگزاری طرح اوقات فراغت در 150 بوستان/ گفتمان دینی طی سال تحصیلی اجرا می‌شود

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین:

برگزاری طرح اوقات فراغت در 150 بوستان/ گفتمان دینی طی سال تحصیلی اجرا می‌شود

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به برگزاری طرح اوقات فراغت در 150 بوستان بیان کرد: طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی استان در سه بخش بوستان‌های معرفت، هسته‌های فرهنگی جوان و پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر برگزار شد.