سه شبه 20 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گزیده ای از مهم ترین بیانات ائمه جمعه استان قزوین
 همایش اربعین نمایش میلیونی عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت

گزیده ای از مهم ترین بیانات ائمه جمعه استان قزوین:

همایش اربعین نمایش میلیونی عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت

در گزیده ای از مهمترین بیانات ائمه جمعه استان قزوین آمده است که همایش اربعین نمایش میلیونی عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت است.