دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گزارشگر تلویزیونی
توقع نداشتم دایی به من سیلی بزند

گزارشگر صداوسیما:

توقع نداشتم دایی به من سیلی بزند

گزارشگر صداوسیما گفت که توقع نداشته از علی دایی سیلی بخورد.