شنبه 28 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گزارش 100 روزه رییس جمهور
شاید رییس جمهور از ایران دیگری سخن می‌گوید

تعجب زیباکلام از گزارش 100 روزه روحانی:

شاید رییس جمهور از ایران دیگری سخن می‌گوید

زیباکلام در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: وقتی رئیس جمهور در تلویزیون گزارش عملکرد می‌داد و تعریف می‌کرد، فکر کردم شاید او از ایران دیگری صحبت می‌کند که اینقدر اوضاع در آن خوب است و ما دو ایران داریم.