دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گزارش 100 روزه
شاید رییس جمهور از ایران دیگری سخن می‌گوید

تعجب زیباکلام از گزارش 100 روزه روحانی:

شاید رییس جمهور از ایران دیگری سخن می‌گوید

زیباکلام در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: وقتی رئیس جمهور در تلویزیون گزارش عملکرد می‌داد و تعریف می‌کرد، فکر کردم شاید او از ایران دیگری صحبت می‌کند که اینقدر اوضاع در آن خوب است و ما دو ایران داریم.

seperator
 آیا تراژدی شورای شهر اول تکرار می شود؟/ وقتی اعضای شورای شهر هم از نجفی شاکی هستند

سلسله چالش های متعدد شورای شهر و شهرداری تهران

آیا تراژدی شورای شهر اول تکرار می شود؟/ وقتی اعضای شورای شهر هم از نجفی شاکی هستند

برگزاری جلسه گزارش 100 روزه آقای نجفی اگرچه در درجه اول توانست با ایجاد حاشیه سازی در قبال شهردار سابق تهران موجب رهایی وی از پاسخگویی در قبال شهروندان تهرانی قرار گیرد ولی پس از گذشت زمان همچنان مطالبات اعضای شورای شهر از شهرداری و انتقادات انها از عدم برنامه ریزی و گزارش دهی دقیق پابرجاست.