یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گزارش صد روزه دولت
6 تناقص در گزارش اخیر رئیس جمهور به ملت

زلزله، بانک، رشد اقتصادی و چند مورد دیگر؛

6 تناقص در گزارش اخیر رئیس جمهور به ملت

رابطه دولت و ملت به حدی در مهِ بی تفاوتی است که مردم حتی درباره نرخ بیکاری و اشتغال حرف هم نمی‌زنند چرا که نه در رویه دولت و نه در رویه آنها تغییری را ایجاد نمی‌کند.