پنج شنبه 22 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گروه هفت
عکسی که تنش‌های میان سران گروه هفت را لو می‌دهد!

دولت آلمان منتشرکرد:

عکسی که تنش‌های میان سران گروه هفت را لو می‌دهد!

دولت آلمان عکسی از نشست سران گروه هفت منتشر کرد که روابط پرتنش سران این گروه را به خوبی به تصویر می‌کشد.