شنبه 5 فروردین 1396
مشاهده کلمات کلیدی : گردشگری در قزوین
آزمون جامع  راهنمایان گردشگری در قزوین برگزار می‌شود

همزمان با سراسر کشور؛

آزمون جامع راهنمایان گردشگری در قزوین برگزار می‌شود

همزمان با سراسر کشور آزمون جامع هماهنگ مدیریت فنی و راهنمایان گردشگری در قزوین برگزار می شود.